Реци да будућности, реци не дрогама

 Пројекат "Реци ДА будућности, реци НЕ дрогама" који спроводи Удружење грађана "Кула", присутан је  у нашој школи. Специфични циљеви пројекта су:

 1. Активирање младих у промовисању и подизању свести о штети проузрокованој злоупотребом дроге

 2. Промовисање Националне стратегије за борбу против дрога код најмлађе популације и Националне стратегије за развој здравља младих

 3. Ширење тачних и прецизних информација о ризицима и последицама коришћења наркотика

 4. Заговарање и унапређивање здравог живота

 5. Формирање групе младих едукатора и развој вршњачке едукације

 После испуњавања упитника о тој теми, ученици завршних разреда (7. и 8.), учествовали су у радионицама, предавањима и тренинзима. Нашим ученицима 8. разреда су млади едукатори ученици Пете београдске гимназије, а подршку даје и Канцеларија за младе Општине.

 Одржана је радионица и разговор са истакнутим уметницама. Планирају се и посете познатих спортиста и јавних радника, као и лекара, како би се проблем осветлио са свих страна и што више промовисао став ЗДРАВОГ ЖИВОТА.

 О даљим активностима,везаним за овај пројекат ћемо вас периодично обавештавати.