foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Погледајте детаљне информације о сигурању ученика. Линк се налази у главном менију

ОШ "Ослободиоци Београда"

VIII РАЗРЕД

ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА И ПРАВОПИС

 

1. Књижевни дијалекат је ________________________, а књижевни изговори су

     __________________________и ______________________________________ .

 

2. Подвуци језике који не припадају западнословенској језичкој групи:

    СЛОВАЧКИ    ЧЕШКИ   ПОЉСКИ   СЛОВЕНАЧКИ    УКРАЈИНСКИ

 

3. „Мирослављево јеванђеље“ писано је ______________________ језиком, а потиче из

    ______________ века.

 

4. Дело „Рат за српски језик и правопис“ издато је __________године, а написао га је 

    ___________________________________.

 

5. Вукову „Српску граматику“ jе на немачки превео:

    а) Јакоб Грим,      б) Јернеј Копитар,      в) Атанасије Стојковић.

 

6. Бечки књижевни договор потписан је ___________________године.

 

7. Језик из којег се развио српски језик, као и сви други савремени словенски језици, данас

    се назива ______________________________ језик.

 

8. Подвуци редакције (рецензије) старословенског језика које су вршиле функцију књижевног 

    језика код Срба.

     СРПСКА,  ХРВАТСКА,  БУГАРСКА,  РУСКА.

 

9. Друго издање „Српског рјечника“ Вук је штампао _______________________са 

    ________________речи.

 

10. Нормирани изговори српског књижевног језика су:

      ____________________________________ и _____________________________.

 

11. Подвуци исправно написан историјски догађај:

      а) Први Светски рат,     б) Први светски рат,    в) први Светски рат.

 

12. Напиши правилно дату реченицу:

       У вези тога са никим неразговарај.

        _____________________________________________________________________

 

13. Препиши правилно, писаним словима, реченицу из песме „Бијелог дугмета“:

       Рекох само путуј Селма и молим те ненагињи се кроз прозор.

       ______________________________________________________________________

 

14. Препиши правилно, писаним словима, реченицу: 

       Матавуљ Симо Шибеник 1852-1908 приповедач чије се дело одликује живим и сликовитим 

        језиком и стилом.  

        _________________________________________________________________________

        _________________________________________________________________________

 

15. Исправи правописне грешке: 

       Има много новогодишњих честитки у УНИЦЕФу.

       _________________________________________________________________________

 

16. Напиши генитив именице РАДИО. ___________________________________________

 

17. Напиши облик 2.лица множине императива глагола ПИТИ. ______________________

 

18. Напиши правилно реченицу:

       Неби ми о томе говорили сњима. 

        ________________________________________________________________________

 

19. Напиши речима следеће бројеве: 

      400 ___________________________________

       18. ___________________________________

      500 ___________________________________

 

20. Подвуци правилно написане термине:   

       ускрс,   Божић,   Кумова Слама,   Мали медвед,   Велика госпојина,     аспирин.

 

2021 Copyright ОШ Ослободиоци Београда Rights Reserved