foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Погледајте детаљне информације о сигурању ученика. Линк се налази у главном менију

ОШ "Ослободиоци Београда"

  VII РАЗРЕД

ПРЕДИКАТСКА РЕЧЕНИЦА; СИНТАГМA

НАПОРЕДНИ ОДНОСИ РЕЧЕНИЧНИХ ЧЛАНОВА

 

1. Одреди тип предикатске реченице стављајући на линију испред примера 

    одговарајући број.

     ____    Јеси ли прочитао питање?                             1. пасивна

     ____    Питање је написано нечитко.                         2. субјекатско-предикатска

     ____    Баш је тужно!                                                3. непотпуна 

     ____    Тужно.                                                         4. безлична

 

2. Субјекатско-предикатску реченицу претвори у безличну.

    Дан је свануо.       ______________________________________________________ 

 

3. Претвори активну реченицу у пасивну на оба начина.

    Обојили смо зидове ведрим бојама.  _______________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

 

4. Подвуци зависне реченичне чланове у реченици:

    Весело звиждући стигао је до наше куће на крају улице. 

 

5. Из претходне реченице препиши глаголску синтагму и и подвуци главну реч.

    _____________________________________________________________________

 

6. ...УЧИОНИЦА НА ДРУГОМ СПРАТУ....Ово је синтаксичка јединица која се зове

    _____________________________________________________________________. 

 

7. У примеру под бројем 6 налази се и ужа синтагма чија је главна реч __________

     ________________ и зато представља __________________ синтагму по значењу. 

 

8. ДУВАО ЈЕ ВЕТАР СА ИСТОЧНЕ СТРАНЕ.

    У датој реченици подвуци атрибутску синтагму, а затим је искажи једном речју.

     ____________________________________________________________________ 

 

9.  Допуни везнички низ: А, АЛИ , ___________________________________. 

     Ови везници означавају ________________________однос.

 

10. Подвуци главну реч у датим синтагмама:

      зујање телефона,  веома лепа,  слика на телевизијском екрану,  гласно певајући.

 

11. Којим врстама синтагми припадају подвучене синтагме?

      Он много лепо говори.                  ___________________________________ 

      Марија је веома паметна девојка. ___________________________________ 

 

12. Подвуци реченичне чланове у напоредном односу, као и функцију напоредних чланова.

      Ученици су посетили Царску бару и Зрењанин. 

      однос: ___________________________   функција __________________________

      Баку посећујем суботом или недељом. 

       однос: ___________________________   функција _________________________

      Прича је кратка, али врло занимљива.

      однос: ___________________________   функција _________________________

 

 

13. Како је исказана прилошка одредба за место у реченицама? (Реченични чланови 

      могу бити исказани речју, предлошко-падежно конструкцијом или реченицом.)

а) У кавезу пева птица.                    _____________________________________

б) Нигде никог нема.                        _____________________________________ 

в) Шетам обалом реке.                     _____________________________________

г) Где нема рада, ту невоља влада. _____________________________________

 

14. Просту реченицу претвори у сложену.

      Вежбам ујутру.       _________________________________________________ 

 

15. Претвори сложену реченицу у просту.

      Није дошао на први час јер смо имали контролни задатак.

      __________________________________________________________________

 

16. Која реч је изостављена у непотпуној реченици:

      Улицу прелазити тек кад се упали зелено светло!________________________ 

 

17. Подвуци независне реченице у датој сложеној реченици.

      Дошавши код нас узео је новине и почео да их чита чим је сео. 

 

18. Одреди врсту (тип) независне реченице по комуникативној функцији.

а) Добар дан!  _____________________________________

б) Волим те!   _____________________________________

 

19. Од следећих израза образуј паралелне активне и пасивне реченице :

                                                     актив  _____________________________________

      Ставити цвеће у вазу.          пасив _____________________________________ 

 

20. Подвуци зависне реченице у напоредном односу.

      Рекла је да ће доћи и донети ЦД.

 

 

 

 

  

2021 Copyright ОШ Ослободиоци Београда Rights Reserved