foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Погледајте детаљне информације о сигурању ученика. Линк се налази у главном менију

ОШ "Ослободиоци Београда"

Школска 2011/12. година

Републичко такмичење ученика основних школа

из српског језика и језичке културе

VII разред

Шифра:_________________________

Поени

1. Старословенски језик спада у:

а) јужнословенске језике в) источнословенске језике

б) западнословенске језике г) ни у једну од понуђених група

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. У следећем примеру подвуци речи у којима је једначење по звучности извршено

и у говору и у писању:

Лидија је својим љупким гласом изнела примедбе на списак задатака који

предстоје новим властодршцима.

3. Подвуците речи које имају краткоузлазни акценат:

нога киша слобода народ

4. У следећем примеру подвуци речи у вокативу:

Добар дан, лијо, врлино чиста, / клањам се теби са бодља триста.

5. У следећем примеру подвуци именичке заменице у једнини:

Овако треба поступати са сваким преступником, а ко мисли да претерујем, може

одмах повући своја документа и отићи тамо где му је пријатније – нека не

покушава да ми се супротстави, јер ћу са њиме изаћи на крај.

6. У следећем примеру подвуци прилог за место:

Моја је кућа чврста ко град, / преноћи у њој – куда ћеш сад?

7. У следећем примеру подвуци збирну именицу:

Нек перје пијетла краси твој дом, / кокош нек сједи у лонцу твом!

8. Одреди у ком падежу, броју и роду стоји присвојна заменица у следећем

примеру:

Реб Мендел, код кога је Микша радио као калфа, не може да поверује својим

очима.

Падеж:_________________ Број: _____________ Род: _____________

9. У следећем примеру подвуци речи у којима уочаваш префиксе:

Они ме онда дограбише и изгураше из куће, не дајући ми ни да се поздравим са

децом.

10. Одреди колико има независних реченица у следећој комуникативној:

Када сам их покадио, продужих још неколико корака, затим се осврнух.

Одговор: ____________

11. Заокружи слова испред примера у којима постоје два атрибута у саставном

односу:

а) Лепа прозрачна соба гледала је на трг.

б) Онда се појавио младић високог стаса и грубог лица.

в) Марију су красиле оштроумност и изузетна срдачност.

г) Љубазан и одговоран однос према купцима основ је сваког успеха.

д) Телевизор је леп и у боји је.

12. Младић се извинио и, посрамљен, отрчао на другу страну.

Подвучена реч има функцију (службу):

а) апозиције б) апозитива в) одредбе за начин г) именског дела предиката

Заокружи слово испред тачног одговора.

13. У следећем примеру пронађи логички субјекат и подвуци га:

Утихну шума, нестаде граје, / мачака дивљих очи се сјаје.

14. Иде јеж, гунђа, док звијезде сјају: / – Кућицо моја, најљепши рају!

Заокружи слова испред категорија у којима подвучена реч конгруира са

именицом:

а) падеж б) род в) степен поређења г) број д) вид

15. Упиши неопходне интерпункцијске знаке:

Године Господње 1330 дана 23 месеца XII доспе до будних ушију монсењера

Жака да је Барух Давид Нојман негдашњи Јеврејин избеглица из Немачке

напустио јудаизам и да се приволео Христовој вери.

16. У следећем примеру подвуци синтагму чија је главна реч у акузативу:

Део пиваре „Спартак“, сушару и стовариште сад под својим високим сводовима

заклања Кијевско-софијски сабор.

17. У следећем примеру подвуци несвршене прелазне глаголе:

Родитељи једва постижу да кроз бујицу њених речи, тепања, јецаја и шапутања

пропусте и коју реч утехе: нека она ништа не брине, све је то случајност, они ће

јој ствар већ објаснити, али сад морају хитно да крену, доле их чекају кола.

18. У следећем одломку подвуци безличне глаголе:

Међу сељацима се свашта причало, али највише то да чим почне падати мрак,

још пре него што се сасвим смркне, оближњи поток изађе из свог корита и иде

куд му је драго – тече, врлуда и разлива се све до самог пута, а тамо изненада

понире и губи му се сваки траг – а у нормалан ток враћа се тек пре него што ће

сванути.

19. Заокружи слово испред реченице са именским предикатом:

а) Ивана је увек спремна за разговор.

б) Премијера је одржана још јуче.

в) Ђаци су стигли, орни за рад.

20. Заокружи слово испред реченице у којој је предикат у пасиву:

а) Милана су, премореног од пута, затекли у кревету.

б) Наш комшија се стално прави важан.

в) Ротквице се овог пролећа слабо продају.

г) Драгиша је врло отворен саговорник.

Укупно поена:______________ Прегледао:_____________________

Школска 2011/2012. година

Републичко такмичење ученика средњих школа

из српског језика и језичке културе

VII разред

Решења

1. а)

2. Лидија је својим љупким гласом изнела примедбе на списак задатака који предстоје

новим властодршцима.

3. нога киша слобода народ

4. Добар дан, лијо, врлино чиста, / клањам се теби са бодља триста.

5. Овако треба поступати са сваким преступником, а ко мисли да претерујем, може одмах

повући своја документа и отићи тамо где му је пријатније – нека не покушава да ми се

супротстави, јер ћу са њиме изаћи на крај.

6. Моја је кућа чврста ко град, / преноћи у њој – куда ћеш сад?

7. Нек перје пијетла краси твој дом, / кокош нек сједи у лонцу твом!

8. Падеж: датив Број: множина Род: женски

9. Они ме онда дограбише и изгураше из куће, не дајући ми ни да се поздравим са

децом.

10. Две (2).

11. б), г)

12. б)

13. Утихну шума, нестаде граје, / мачака дивљих очи се сјаје.

14. а), б), г)

15. Године Господње 1330, дана 23, месеца XII, доспе до будних ушију монсењера Жака

да је Барух Давид Нојман, негдашњи Јеврејин, избеглица из Немачке, напустио јудаизам

и да се приволео Христовој вери.

16. Део пиваре „Спартак“, сушару и стовариште сад под својим високим сводовима

заклања Кијевско-софијски сабор.

17. Родитељи једва постижу да кроз бујицу њених речи, тепања, јецаја и шапутања

пропусте и коју реч утехе: нека она ништа не брине, све је то случајност, они ће јој ствар

већ објаснити, али сад морају хитно да крену, доле их чекају кола.

18. Међу сељацима се свашта причало, али највише то да чим почне падати мрак, још пре

него што се сасвим смркне, оближњи поток изађе из свог корита и иде куд му је драго –

тече, врлуда и разлива се све до самог пута, а тамо изненада понире и губи му се сваки

траг – а у нормалан ток враћа се тек пре него што (ће) сванути.

19. а)

20. в)__

 

2021 Copyright ОШ Ослободиоци Београда Rights Reserved