foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Погледајте детаљне информације о сигурању ученика. Линк се налази у главном менију

ОШ "Ослободиоци Београда"

Mатематика
Математика (грчки: μαθηματική што у преводу значи учење тј. учењу припадајуће; од старогрчког глагола μανθάνω – manthánō – што у преводу значи учим) је формална и егзактна наука која је настала изучавањем фигура и рачунањем с бројевима.
Не постоји општеприхваћена дефиниција математике.
У данашње време би математика могла да се опише као наука која проучава структуре које сама ствара или које потичу из других наука (најчешће физике, али и из других природних и друштвених наука) и описује особине тих структура.
Рекли су о математици:
•    Математика пружа егзатиним наукама извесну меру сигурности која се без математике не би могла постићи. ( Алберт Ајнштајн)
•    Математика је један од основних начина људског мишљења и зато је нужни елемент сваке културе достојне тог имена. ( Е. Равуз)
•    Лакше је научити математику него радити без ње. ( H.Bouasse)
•    Логика је непобедива, јер да би смо је победили, морамо користити логику. ( Pierre Boutroux)
•    Човек је попут разломка чији је бројилац оно што јесте, а именилац оно што мисли о себи. Што је именилац већи, разломак је мањи. ( Л.Н.Толстој)
•    Математика је кључ за целокупно људско знање.(Леонард Ојлер)
•     Најбољи начин да се нешто научи јесте – да се самостално открије.(Д.Поља)
•    Математика је наука младих.Другачије не може ни бити. Бављење математиком представља такву гимнастику ума, да је за њу потребна сва гипкост и издржљивост младости.(Н.Винер)2021 Copyright ОШ Ослободиоци Београда Rights Reserved