Javne nabavke

 Pravilnik o javnim nabavkama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku radova - priprema i distribucija školskog obroka

Obavestenje o zakljucenom ugovoru
 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku radova - molersko farbarski radovi i zamena drvene stolarije

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

 POZIV za podnošenje ponuda za nabavku usluga – ručak za učenikei

  Konkursna dokumenta

 

 POZIV - za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vredosti usluga – priprema i distribucija školskog obroka – ručka za učenike u produženom boravku

prilog 1

prilog 2
 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku radova - električna energija

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

19.09.2016.

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku radova - Usluge dostavljanja pripremljenih obroka u škole.

 Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

 26.12.2016. Odluka o dodeli ugovora Odluka o dodeli ugovora
 18.01.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Obaveštenje o zaključenom ugovoru