foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Погледајте детаљне информације о сигурању ученика. Линк се налази у главном менију

ОШ "Ослободиоци Београда"

Поштовани родитељи,

Осетили смо потребу да појаснимо процедуру избора уџбеника због новонастале ситуације у вези с избором уџбеника за наредну школску годину. Током месеца марта 2021. наставници су посећивали презентације уџбеника различитих издавачких кућа и прегледали уџбенике који су одобрени у каталогу. Свако стручно веће одабрало је уџбеник водећи се квалитетом у шта спада: дидактичка апаратура, диференцирани задаци, начин обраде садржаја који подржава индуктивно закључивање у процесу стицања знања. Наглашавамо да је сваки наставник без икаквог притиска професионално и посвећено вођен својим компетенцијама вршио одабир уџбеника. О образложеним предлозима обавештен је Савет родитеља, а затим је Наставничко веће донело коначну одлуку. Дакле, коначну одлуку о избору уџбеника доноси Наставничко веће које чине сви наставници и стручни сарадници у школи. Својим потписима смо потврдили да стојимо иза своје одлуке која је донесена у складу са законом. Уверавамо вас да је свака наша одлука била и биће у најбољем интересу деце.

Наставничко веће ОШ „Ослободиоци Београда“

2021 Copyright ОШ Ослободиоци Београда Rights Reserved