foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Погледајте у секцији Новости - информације за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ

ОШ "Ослободиоци Београда"

Lena Imamović, učenica 4.razreda, koja je recitovala pesmu Vlade Stojiljkovića „Dugačka pseća pesma“ osvojila je na opštinskom takmičenju recitatora treće mesto. Lena je takođe i uspešan član dramske sekcije i sa svojim drugarima nastupa na priredbama i raznim manifestacijama. Čestitamo uspeh i prilažemo tekst pesme!
 

Dugačka pseća pesma

Autor: Vlada Stojiljković
Da se razumemo:
ja sam koliko juče
bio kuče.
Govorili su za mene
da sam, ah, slatko štene.
Da se razumemo:
danas je prošlo sve to;
leto pa zima pa leto
i eto
postadoh odraslo pseto.
Da se razumemo:
mama, nemoj me više maziti
tata, nemoj me više paziti
nemojte pasti u fras:
štene je posalo pas.
Da se razumemo:
sam ću goniti i sam bežati
sam ću ležati
i režati
sam se kroz život probijati
i sam na mesec zavijati.
Da se razumemo:
negde ću, pored nekog plota,
sresti kerušu svog života.
Iz našeg braka na svet će stići
prekrasni psići.
Da se razumemo:
njihov će život pseći
teći u sreći
a onda će mi neko od njih reći:
"Da se razumemo:
ja sam koliko juče
bio kuče..."

 

U biblioteci „Milutin Bojić“ 13. aprila 2016. godine upriličeno je druženje s pesnikom iz Tatarstana (Rusija) Ajratom Bik-Bulatovom. Književnom susretu prisustvovali su učenici naše škole koji uče ruski. Oni su na ruskom jeziku postavljali pitanja pesniku, na koja je on iscrpno odgovarao. Atmosfera je bila prijatna i otvorena.

Ajrat Bik-Bulatov Šamilovič (1980) 

- pesnik iz Kazanja (Tatarstan) Rusija 

- Docent Državnog univerziteta u Kazanju 

- novinar 

- član Saveza novinara RF 

- član pisaca RT 

- televizijski reditelj 

Predstave po njegovim poemama igrale su se u Naberežnom Čolnom, 

Saranskom, Saratovu, Beogradu. 

Štampale su se u novinama: "Dan i noć", "Dirižabl", "Oktobar"", 

"Ličnost", "Ideal", "Kvartalni točak", "Literaturna gazeta"... 

 

Napisao je poeme: Van Gog, Vaclav Nižinski, Majakovski, Tarkovski, Poema 

o beloj materi i novonađenom sinu...

Ove godine škola „Oslobodioci Beograda“ je proslavila 56 godina rada i postojanja priredbom koja je održana u UK „Braća Stamenković“ . U prigodnom govoru direktor škole Branka Bečanović je pozdravila prisutne goste istaknuvši da proslavu posvećujemo svim oslobodiocima Beograda koji su u dugoj istoriji dali živote za odbranu grada i zemlje. Učenici škole su svojim muzičkim , vokalno instrumentalnim  , plesnim i dramskim tačkama poslali poruke mira, ljubavi  i prijateljstva.  Ove poruke su sažeto iskazali naratori  Mali Princ  i lisica. U  njihovom dijalogu su prisutna iskustva i mudrosti  drugih velikih pisaca a koja podsećaju na značaj ljubavi i umetnosti u čovekovom životu. Navodimo samo neke:

- Mladost je srećno doba u kome čovek počinje upoznavati sebe, verovati u sebe i razvijati veštine. A igra je najplemenitija od svih veština, jedina kod koje se služimo isključivo svojim rođenim telom.

- Trenuci čiste radosti vrede i znače više nego čitavi dani i meseci našeg života provedeni u mutnoj igri naših sitnih i krupnih strasti i prohteva. A minut čiste radosti ostaje u nama zauvek, kao sjaj koji ništa ne može zamračiti.

- Knjiga je velika strast i velika muka naših mladih godina. Ona nudi pogled u svet i daje odgovore na sve tajne koje on u sebi skriva, ali nekada nam život učini nepodnošljivo teškim i pretvori se u najteže breme, koje nije za nejaka dečija pleća.

- Kao što pustinju krasi bunar koji se u njoj negde skriva tako je potrebno strpljenje i upornost da bi se spoznala neprocenjiva vrednost knjige. Ono što čini njenu lepotu nevidljivo je golim okom, jer suština se ne da očima sagledati.

- Govor je izvor svih nesporazuma. Ipak, ako nekoga voliš, reci mu to, jer srce može biti slomljeno rečima koje se i ne izgovore.

- A život bez ljubavi i nije život već golo postojanje, trajanje bez smisla. Ljubav boji život najdivnijim bojama i budi sva naša čula, kao što se u proleće i priroda budi i svaki put se iznova rađa i buja.
Discover something new.

Edukativna izložba i radionica „Čitamo i pišemo sa Anom Frank” otvorena je u Biblioteci „Milutin Bojić“na Hadžipopovcu. Reč je o konceptu koji je razvijen u Kući Ane Frank u Amsterdamu 2010. godine i do sada je sa velikim uspehom korišćen u bibliotekama širom Holandije.

„Čitamo i pišemo sa Anom Frank” je radionica u kojoj izložba služi kao polazna tačka, specijalno je dizajnirana za mlade i pruža pregled života porodice Frank. Pored toga, akcenat je stavljen na Anin talenat za pisanje. Kroz postavku se otkriva Aninu ljubav prema pisanju i predstavlja neke od njenih tekstova. Cilj je da mladi nauče više oistoriji Holokausta, ali i da se podstaknu da čitaju knjige, te da se sami više izražavaju kroz pisanje - kao što je toradila Ana Frank i u najtežim danima.

Izložba je tokom 2015. godine sa velikim uspehom predstavljena u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu, u Biblioteci grada Beograda, te u školama i bibliotekama širom Srbije.

Projekat „Dani sećanja” organizuje međunarodna mrežna organizacija Terraforming (Švedska-Holandija-Srbija) u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije i Kućom Ane Frank iz Amsterdama, uz podršku delegacije RepublikeSrbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust . Učenici mlađih i viših razreda su posetili izložbu i učestvovali u radionicama.

POVODOM PROSLAVE DANA ŠKOLE, U SREDU 20. APRILA 2016. ODRŽAĆE SE SVEČANA PRIREDBA U USTANOVI KULTURE PALILULA SA POČETKOM U 17.00 sati.

POZIVAMO UČENIKE, RODITELjE, SARADNIKE I SVE PRIJATELjE ŠKOLE DA SVOJIM PRISUSTVOM UVELIČAJU NAŠU PRIREDBU I PROSLAVU.

KOLEKTIV OŠ "OSLOBODIOCI BEOGRADA"

U okviru akcije "Bezbedno detinjstvo" uprava kriminalističke policije je održala seriju predavanju u martu, u vezi sa specifičnim krivičnim delima sa osvrtom na vršnjačko i elektronsko nasilje. Predavanjima su prisustvovali učenici od 5.do 8. razreda. Zanimljive i aktuelne teme su izazvale i diskusije prilikom kojih su učenici mogli da postavljaju razna pitanja, najčešće vezana za vršnjačko nasilje. Predavanjima su prisustvovali i čuvar škole i školski policajac, koji su i posle predavanja bili učenicima na raspologanju u vezi sa davanjem odgovora.

Članovi bibliotečke sekcije i nastavnica ruskog jezika Alma Otašević organizovali su zabavni kviz koji se odnosio na poznavanje frazeologizama u srpskom jeziku. Učestvovali su svi učenici šestog razreda. Zbog velike zainteresovanosti održano je i finale u kome je pobedio Igor Mirković , učenik 6-2.Kao nagradu za prvo mesto učenik je dobio "Mali srpski frazeološki rečnik", Đ. Otaševića, a drugoplasirani Slaviša Petrović je dobio "Rečnik turcizama " Đ.Otaševića. Proverite i svoje poznavanje jezika i frazeologizama u sledećim primerima:

do­te­ra­ti ca­ra do du­va­ra a. do­ve­sti ne­ko­ga u bez­iz­la­zan po­lo­žaj. b. za­vr­ši­ti, pri­ve­sti kra­ju ne­ki po­sao.
po­vi­ja­ti se ka­ko ve­tar du­va po­stu­pa­ti, upra­vlja­ti se, me­nja­ti svo­je sta­vo­ve pre­ma okol­no­sti­ma, pri­li­ka­ma, bi­ti pre­vr­tljiv, slu­ži­ti sva­koj vla­sti.
ima­ti du­ga­čak je­zik bi­ti br­bljiv, ra­do ogo­va­ra­ti dru­ge, pre­vi­še go­vo­ri­ti.
ima­ti obraz kao đon bi­ti be­sti­dan, ne sti­de­ti se svo­jih lo­ših po­stu­pa­ka, ne li­bi­ti se ni­če­ga, bi­ti ne­ka­rak­te­ran.
pra­vi­ti se En­glez pra­vi­ti se ne­u­pu­ćen, neo­ba­ve­šten, ne­vešt; pra­vi­ti se ne­za­in­te­re­so­van, rav­no­du­šan, ne re­a­go­va­ti, osta­ti hlad­no­kr­van.

U subotu 26. marta 2016. godine, od 12.00 do 14.00, u OŠ ''Oslobodioci Beograda'' biće organizovano zanimljivo druženje sa budućim prvacima
''Veselim igrarijama i malim maštarijama'' – plesom, crtanjem, recitovanje, glumom ... učenici-domaćini i njihovi nastavnici će predstaviti raznovrsne aktivnosti škole.
Za roditelje budućih prvaka organizovana je tribina ''Želim da znam o školi'' – razgovor sa psihologom i direktorkom škole.

Organizacija Dana otvorenih vrata za predmetnu nastavu u drugom polugodištu školske 2015/16. godine

U skladu sa promenom organizacije rada škole u drugom polugodištu, promenjena je i organizacija Dana otvorenih vrata za predmetnu nastavu.

Za starije razrede – od V do VIII razreda, Dan otvorenih vrata biće organizovan četvrtkom, dva puta mesečno, u vremenu od 16.30 do 17.30 časova. U tom terminu biće prisutni svi predmetni nastavnici.

Četvrtak:
17. i 31. mart
14. april
12. i 26. maj

Kod mlađih razreda (I-IV) nema promene u organizaciji Dana otvorenih vrata

 

Gradska opština Palilula organizuje akciju pod nazivom „Borba protiv droge na Paliluli“, koja je namenjena đacima viših razreda osnovnih škola i učenicima srednjih škola. Akcija je počela 25. februara tribinom o narkomaniji, posle koje je bila  prikazana predstava „Ljubav u doba kokaina“, u Ustanovi kulture Palilula u 17.30 časova. Članovi bibliotečke sekcije kao i veliki broj učenika osmog razreda u pratnji Alme Otašević i školskog psihologa Sonje Mandić , prisustvovao je ovoj akciji i utisci su pozitivni.

U sredu 2.3.2016. u biblioteci je održano školsko takmičenje mladih recitatora. Odziv učenika, pogotovu mlađih razreda, bio je izuzetan. I ove godine su bili zastupljeni stihovi dečjih omiljenih pesnika Ršumovića, Zmaja, Antića, Dučića. Prvo mesto u kategoriji mlađih razreda osvojila je Lena Imamović, učenica 4.razreda, koja je recitovala pesmu Vlade Stojiljkovića „Dugačka pseća pesma“. Posebnu pohvalu je dobila učenica drugog razreda Teodora Batić. Prvo mesto u kategoriji starijih razreda je osvojila Nevena Komadinić, učenica šestog razreda, recitujući stihove „Drhtave pesme“ Miroslava Antića. Pohvaljujemo mlade recitatore!

2021 Copyright ОШ Ослободиоци Београда Rights Reserved